1.   Administratorem Twoich danych osobowych jest ABGO Monika Daszkiewicz z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.Bohaterów Warszawy 5A/8

2.   Możesz się z nami skontaktować pod wskazane na stronie internetowej numery telefonów i adresy mailowe.

3.   Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, a przekazywane będą one tylko takim odbiorcom danych osobowych, z którymi podpisaliśmy stosowną umowę 

      Powierzania Danych Osobowych.

4.   Twoje dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, Twoje dane osobowe będą przetwarzane

      w celu realizacji zamówienia lub realizacji umowy o współpracy.

5.   Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać przez cały okres obowiązującej gwarancji na zakupione meble, bądź do czasu ustalenia wiążącej nas umowy współpracy.

6.   Może podać nam również swój numer telefonu w treści wiadomości, byśmy mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie.

7.   Kontaktując się z nami, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon.

8.   W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy, że nas o tym poinformujesz.

9.   Masz również prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych.

10. Jeżeli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony

      Danych Osobowych).